Empresa

Qui som

28/03/2017

En TRASSA som experts en tractaments fitosanitaris i control de plagues, desinfecció, desinsectació i desratitzacióTRACTAMENTS I ASSESSORIA AMBIENTAL SL (TRASSA) és una empresa de control de plagues, tant en l'àmbit de la salut pública com en els procediments fitosanitaris. Estem especialitzats en tractaments DDD: desinfecció, desinsectació i desratització. Per la nostra formació sanitària ens hem dedicat fonamentalment a resoldre els problemes d'higiene que afecten la Indústria Alimentària.

Efectuem actuacions puntuals i urgents quan un problema ho exigeix. Oferim programes integrals preventius i tractaments periòdics degudament programats. Ens adaptem sempre als dies i horaris més convenients per als clients. Procurem donar un tracte proper i de confiança.

La Direcció Tècnica de tots els tractaments i intervencions de TRASSA va a càrrec del nostre director tècnic. Ell participa activament en les aplicacions, seleccionant les zones de tractament i els productes més efectius i adequats per a cada situació i per a cada plaga. Ensenya i ensinistra al nostre personal sobre totes les tècniques d'aplicació i les característiques de cada producte.

TRACTAMENTS I ASSESSORIA AMBIENTAL SL només utilitza aquells productes que estan degudament registrats i autoritzats pel Registre de plaguicides de la Direcció General de la Salut Pública i que garanteixin un bon control de rosegadors, insectes i altres plagues.

TRASSA, empresa familiar, està degudament inscrita en el REGISTRE OFICIAL D'ESTABLIMENTS I SERVEIS DE PLAGUICIDES (ROESP) de la Generalitat de Catalunya amb el NÚMERO: 0030CAT-SB així com també figura en ADEPAP (Associació d'empreses de control de Catalunya).

Som experts en tractaments fitosanitaris i control de plagues, desinfecció, desinsectació i desratització.
Analitzem cas per cas i duem a terme un pla de seguiment i control específic que s'adapta a les característiques i necessitats de cada client.

Consulti sense compromís nostres procediments.